Taal/SpracheNederlands DeutschEr gelden nieuwe regels voor het certificeren van HACCP systemen. Naast zaken als persoonlijke hygiene, schoonmaakplannen en ongedierte bestrijding, is er ook meer nadruk gelegd op verantwoordelijkheden en de plaats van HACCP in de gehele keten.

Dit wordt uiteengezet in een Scope. Er zal moeten worden bepaald welke rol ons bedrijf vervult in de het proces van voedselproductie en voedseltransport.

Door de scope voor alle bedrijven goed vast te leggen, wordt inzichtelijk wie wat nu precies doet met een product. Hierdoor wordt de greep op de keten duidelijker en op termijn het voedsel veiliger. Voedselveiligheid wordt alleen bereikt als het gehele proces van grondstof tot consumptie wordt beheerst.


HACCP Risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen
  • Waar komen de grondstoffen / halffabrikaten vandaan?
  • Wat wordt ermee gedaan
  • Aan wie leveren wij de producten vervolgens
  • Hierbij is het van belang goed te bepalen wie wanneer en hoe verantwoordelijk is voor het product


Betten ondersteunt deze werkwijze en is daarom HACCP / GMP gecertificeerd. Wij garanderen u een juiste kwaliteit voor transport en zorg voor uw product


© 2009 Betten Transport Home  |  Certificering  |  Historie  |  Nieuws  |  Contact